HVERDAGSGLEDE

5 grep for økt hverdagslede

Kurset "hverdagsglede" handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser og hvordan det bidrar til en god psykisk helse. En slik endringsprosess handler om å bli bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små endringer i hverdagen. 

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Begrepet og rådene er oversatt fra " five ways to wellbeing". Dette er oversatt på norsk til : Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, fortsett å lære og gi. Helsedirektoratet omtaler rådene som fem råd for økt livskvalitet og sterkere psykisk helse. Forskning viser at hva vi gjør, hva vi vier vår tid, oppmerksomhet og prioritet til er av stor betydning for hvordan vi har det.

Kurset er et lavterske mestringstilbud og er åpent for alle innbyggere i Hurum, Røyken og Asker kommune. Kurset er utviklet av Rådet for psykisk helse i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, spesialpedagoger og frisklivssentraler. 

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken holder i høst  kurs i Hverdagsglede denne høsten og oppstart er 17. oktober. Kurset går over 6 ganger og kursavgift er 300 kr.

Kursdatoer: 17.10, 24.10, 31.10, 07.11, 14.11 og 21.11.

Klokkeslett: 12.30-14.30. Vi kommer med nærmere informasjon om kurssted i august.

Er du interessert i å delta? Ta kontakt med kursholder Nina Mikkelsen på tlf: 90271940 eller Gyri Skoglund tlf: 91189048, eller på mail til: friskliv@hurum.kommune.no