Kurs i Belastningsmestring (KiB)

Kurs i belastningsmestring (KIB) er et kurs hvor vi jobber med å mestre belastninger som oppstår i livet.

På kurset ser vi på  symptomer som følge av belastninger på kort og lang sikt og vi jobber med ulike strategier/verktøy for å mestre disse.

Kursdeltagerne behøver ikke si noe om eller dele sine personlige belastninger på kurset. Før oppstart av kurset vil du bli innkalt til en kort forsamtale.

 

Oppstart: Info kommer i august!

Tid og sted: Kurset går over 8 kvelder fra kl. 16.00 og holdes i Slemmestad (underetasjen på eldre senteret).

Antall plasser: Maks 15 deltagere

KiB kurset blir ledet av godkjente kursholdere og er et samarbeid mellom psykosialt team i Røyken og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken.  

Ta kontakt med oss i frisklivssentralen, eller med psykisk helse i Røyken for påmelding eller mer informasjon om kurset.

Kontakt oss for informasjon og pÄmelding:

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken:

Nina Mikkelsen til.: 90 27 19 40

Psykisk Helse Røyken:

Kari Rivrud Herlofsen tlf.:469 12 380

Gina Baarsrud tlf.: 476 71 790