KiB - kurs

Kurs i belastningsmestring er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller opplever store belastninger over kort eller lang sikt. Kursdeltakerne får opplæring i kognitive modeller for å endre egen uhensiktsmessige tanker- og handlingsmønstre.

8 samlinger, med maks 15 deltagere. KiB kurs blir ledet av godkjente kursholdere.

Psykisk helse i Røyken (psykosialt team) arrangerer disse kursene og samarbeider med frisklivssentralen om utvikling og gjennomføring.Ta kontakt med oss i frisklivssentralen, eller med psykisk helse i Røyken for informasjon om deltagelse og oppstart av kurs i 2019.

Kontakt oss for informasjon og pÄmelding:

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken:

v/ Nina Mikkelsen

Nordre Sætrevei 1

3475 Sætre

Telefon: 90 27 19 40

 

Psykisk Helse Røyken:

Postboks 35

3471 Slemmestad

Telefon 31 29 26 00