Kurs i Belastningsmestring (KiB)

Kurs i belastningsmestring (KIB) er et kurs hvor vi jobber med å mestre belastninger som oppstår i livet.

På kurset ser vi på  symptomer som følge av belastninger på kort og lang sikt og vi jobber med ulike strategier/verktøy for å mestre disse.

Kursdeltagerne behøver ikke si noe om eller dele sine personlige belastninger på kurset. Før oppstart av kurset vil du bli innkalt til en kort forsamtale.

 Oppstart: 17.september

Øvrige datoer på kurset er : 24/9, 1/10, 8/10,15/10, 22/10, 29/10 og 5/11.

Søknadsfrist: 8. september 2019.

Tid og sted: Kurset går over 8 kvelder fra kl. 16.00 og holdes i Slemmestad (underetasjen på eldre senteret).

Antall plasser: Maks 15 deltagere

KiB kurset blir ledet av godkjente kursholdere og er et samarbeid mellom psykosialt team i Røyken og Frisklivssentralen i Hurum og Røyken.  

Ta kontakt med oss i frisklivssentralen, eller med psykisk helse i Røyken for påmelding eller mer informasjon om kurset.

Gina Baarsrud på telefon: 476 71 790
Nina Mikkelsen på telefon: 902 71 940
Kari Rivrud Herlofsen på telefon: 469 12 380