Røykeslutt-kurs

Røykfri sammen er et kurstilbud til deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Kurset går over 6 kurskvelder. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber en med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen. Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie sammen med andre.

Innholdet i kurset er blant annet temaene nikotinavhengighet, abstinens, motivasjon, tilbakefallsproblematikk, legemidler i tobakksavvenning, metoder for veiledning og avvenning individuelt og i grupper. Kurset er basert på metoden motiverende samtale.

"Den store sluttedagen" utvides i år til en 28-dagers masseutfordring om å slutte med røyk og snus i oktober 2018. Frisklivssentralen holder i år røykesluttkurset holdes i oktober, samtidig med denne kampanjen.

 

Kursledere: Nina Mikkelsen og Ellen Aure Skogedal

Deltakeravgift: kr. 500,-

Informasjon kommer i god tid før oppstart av nytt kurs.