Om frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken er et kommunalt helsetjenestetilbud. Hurum opprettet frisklivssentral i 2008, mens Røyken ble med i 2013. Frisklivssentralen er nå et interkommunalt samarbeid mellom Hurum og Røyken kommune. Den er opprettet etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune.

Formålet med arbeidet i frisklivssentralen er å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom. Målgruppen for frisklivssentralen er personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralens tilbud kan både benyttes som tidlig innsats for å forebygge eller begrense utvikling av sykdom, og være tilbud til personer i et behandlings, rehabiliterings eller habiliteringsforløp. Frisklivssentralen legger vekt på en helhetlig tilnærming og å styrke fysiske, mentale og sosiale ressurser for helse, endring og mestring.

Personer kan bli henvist av helsepersonell, NAV, arbeidsgiver eller kontakte frisklivssentralen på eget initiativ.