Frisklivsresept

Personer med helsemessig gevinst av å endre leve- og helsevaner kan få henvisning fra lege, fysioterapeut, NAV eller annet helsepersonell. Vi ønsker også å være en del av oppfølgingen ved sykemelding.

En henvisningoppfølging varer i 12 uker og inneholder en oppstartsamtale (friskliv oppstart), aktivitetstilbud i 12 uker, tilbud om kostholdsveiledning og røykeslutt, oppfølging underveis ved behov og en oppsummeringssamtale (friskliv fullført) etter 12 uker. Henvisningen har en egenandel på kr. 400.

I første samtale snakker vi om helseatferd, hvilke mål den enkelte har for perioden og hvordan vi kan oppnå disse. Sammen lages det en plan utfra hver enkelt sine forutsetninger for henvisningsperioden hvor motivasjon og mestring er i fokus. Ved periodens slutt samtaler vi om hvordan det har gått og veien videre. Sammen forsøker vi å finne et aktivitetstilbud som deltageren har mulighet til å følge etter oppfølgingen (frivillige, offentlig eller private tilbud).

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon.

Henvisningsskjema får du tilsendt på mail her.

Frisklivstrening foregår i gruppe ute i naturen og innendørs. Vi har aktiviteter på Sætre, Kjekstad og på Røykenbadet. Nivået er tilpasset deltakerne i gruppen. Hensikten med den fysiske aktiviteten er å gi deltakeren økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og ikke minst sosialt samvær. Målet etter deltagelsen på frisklivssentralen er at deltakerne skal bli fysisk aktive i sin hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.

Etter endt henvisning eller medlemskap hos Frisklivssentralen, hjelper vi deg med å finne andre aktiviteter i regi av frivillige, kommunale eller private aktører i kommunen.