Mandag:

 • FRISKLIV UTE, Røyken, kl. 10.00 - 11.00
 • Sommerhalvår (når det er bart): Oppmøte på utfartsparkeringen Kleiver (Kleiverstubben 1). NB: Fom 12.08.2019.
 • Vinterhalvår (når det er snødekke): Oppmøte foran hovedinngangen på Røykenbadet.

Tirsdag:

 • FRISKLIV UTE, Sætre, kl.10.00 - 11.00. Oppmøte på parkeringsplassen på andre siden av veien ved Sætrehallen.
 • FRISKLIV STYRKE I SAL, Røykenbadet, kl.12.30-13.30 (merk nytt klokkeslett!). Oppmøte i 3.etg utenfor inngangen til frisklivssentralens lokaler (ved inngang til treningssenter).
 • FRISKLIV BASSENG, Røykenbadet, kl.15.00-16.00. Oppmøte i resepsjonen på Røykenbadet.

Onsdag:

 • FRISKLIV UTE, Røyken, kl. 10.00 - 11.00.
 • Sommerhalvår (når det er bart): Oppmøte på utfartsparkeringen Kleiver (Kleiverstubben 1) NB: Fom 14.08.2019.
 • Vinterhalvår (når det er snødekke): Oppmøte foran hovedinngangen på Røykenbadet

Torsdag:

 • FRISKLIV STYRKE I SAL, Sætre, kl.10.00-11.00. Oppmøte resepsjon på Trento.
 • FRISKLIV STYRKE (apparattrening)Sætre, kl. 11.00 - 12.00. Oppmøte Sætrehallen. 

 

Praktisk informasjon om timeplanen:

Friskliv ute og styrketrening  i sal (Trento): Timer for alle deltagere på frisklivssentralen (med henvisning og medlemmer/frisklivskort), påmelding til frisklivssentralen.

Friskliv Styrke i sal på Røykenbadet: Timer kun for deltagere med henvisning, begrenset antall plasser. Påmelding etter avtale med frisklivssentralen. Frisklivssentralens medlemmer med medlemskap på Røykenbadet kan delta på disse timene.

Friskliv Basseng: Timer kun for deltagere med henvisning og etter avtale med frisklivssentralen. Begrenset antall plasser, deltagelse i maks 12 uker tilsvarende en frisklivsperiode. Egenandel basseng: 150 kr per mnd.

Friskliv Styrke (apparattrening) i Sætrehallen: Timer kun for deltagere med henvisning, begrenset antall plasser. Påmelding etter avtale med frisklivssentralen. 

TA KONTAKT MED OSS FØR DU MØTER I EN GRUPPE!

Pulsen Tofte: Timer kun for deltagere fra Søndre Hurum med frisklivsresept og etter avtale med frisklivssentralen. For timebeskrivelse se Pulsens hjemmeside: www.puls1.no