Helsekafe

 

Helsekafeen på Røykenbadet er åpen for alle innbyggere i Røyken og Hurum, med spennende aktiviteter og fokus på forebyggende og helsefremmende temaer. Bli med å skap et møtested som kan stimulere til en aktiv og meningsfull hverdag, på tvers av generasjoner og kulturer.

Helsekafeen er et prosjektsamarbeid mellom Frisklivssentralen i Hurum og Røyken og Forebyggende team for seniorer i Røyken. Helsekafeen startet opp høsten 2017 med midler fra Helsedirektoratet.

 

For vårens program klikk her

 

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med:

 

Forebyggende team for seniorer:

Anne Cecilie Strandslett

E-post: annstr@rkn.no

Tlf: 40902750

 

Svetlana Ssanova

E-post: svessa@rkn.no

Tlf: 40809756

 

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken:

 Gyri Skoglund

E-post: gyri.skoglund@hurum.kommune.no

Tlf: 91189048

 

 

Helsekafe