Velkommen til helsekafe!

Fra høsten 2019 flyttes helsekafeen til Teglen, Spikkestad!

Helsekafeen er åpen for alle innbyggere i Røyken og Hurum, med spennende aktiviteter og fokus på forebyggende og helsefremmende temaer. Bli med å skap et møtested som kan stimulere til en aktiv og meningsfull hverdag, på tvers av generasjoner og kulturer.

Helsekafeen er et prosjektsamarbeid mellom Frisklivssentralen i Hurum og Røyken og Forebyggende team for seniorer i Røyken. Helsekafeen startet opp høsten 2017 med midler fra Helsedirektoratet.

Vi starter opp igjen med Helsekafe torsdag 15.september og fortsetter utover høsten torsdager i oddetallsuker. Det blir enkel servering.

 

Mer informasjon om høstens program kommer!

 

Ønsker du mer informasjon ta kontakt med:

 

Forebyggende team for seniorer:

Anne Cecilie Strandslett

E-post: annstr@rkn.no

Tlf: 40902750

 

Svetlana Ssanova

E-post: svessa@rkn.no

Tlf: 40809756

 

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken:

Gyri Skoglund

E-post: gyri.skoglund@hurum.kommune.no

Tlf: 91189048

 

 

Helsekafe