20.september:

"Tankemesteren – om å mestre tankene dine, uansett hva som skjer og hvilken situasjon du befinner deg i"

v/ Polfarer Steffen Dahl

 

4.oktober:

"Sjakk- men ikke matt?" Et helsefremmende blikk på sjakk!

v/ Svetlan Ssanova og Vegar Bueng. Hurum sjakklubb deltar!

Dagens gjest: Sanger Line Nordvik underholder.


 

18.oktober:

"Med kart og kompass i helsejungelen" - om dine rettigheter

v/ Pasient- og brukerombudet i Buskerud.

Dagens gjest: NRK TV-aksjon 2018 går til Kirkens Bymisjon, vi får en kort presentasjon!1.november:

"Et Demensvennlig samfunn"- hva er det og hvordan får vi det til? 

v/ Prosjektleder Rita Weum

Dages gjest: Presentasjon av Randis Logopedtjeneste v/ Randi Bjor Hognestad


 

18.november:

"Å leve med KOLS"- forebygging og behandling, mestring og muligheter

v/ Sykepleier Brit Drægna

Dagens gjest: Diktlesning v/ Wenche Johansen


 

29.november:

"Vi spør alle, og dere blir med!"

v/ Vanja Konradsen fra frivillig.no

Dagens gjester: Presentasjon av Frivilligsentralene i Hurum og Røyken v/ Kjersti Smedstad og Christian Vesseltun