Program Helsekafé Våren 2019

Helsekaféen er fra kl. 12-14 på Røykenbadet. Gratis inngang.

24.01.19: 

"Fra utenforskap og nederlag til livet på toppen - verdien av inkludering". Foredrag med Aiman Shaqura.

"Under åpen polar himmel" - Berit Mæland - Sanger fra mitt møte med Arktis og hvordan det lærte meg at under åpen himmel er det plass til alle.

 

07.02.19: 

" Hva gjør vi når ulykken rammer?"  Bli tryggere på førstehjelp med Røyken brann - og redningstjeneste.

 

21.02.19

"Psykisk helse og medmenneskelighet". Foredrag med Nina Mikkelsen og Monika Telle Fjeld.

"Den siste sang". Berit Mæland tar deg med inn i hvordan hun bruker sin sang i møte med pasienter som er i livets siste fase gjennom sang og fortelling.

 

07.03.19:

"Døden- en del av hverdagen". Foredrag med institusjonsprest Janneke Riskild.

Wenche Johansen leser fra sin diktsamling.

 

04.04.19:

"Hjerneslag- forebygging, virkning, rehabilitering og oppfølging etter hjerneslag". Foredrag med leder i slagrammedes forening, Svein Bugge Persson.

Hva kan en logoped gjøre etter hjerneslag? Logoped Randi Bjor Hognestad.

 

02.05.19:

" Aldring, helse og alkohol. Utfordringer og muligheter." Foredrag med lege Fred Rune Alm, KoRus Sør.

 

16.05.19:

"Med blikk for fotografi". Foredrag med Jan Erik Bamrud, leder i Drammen fotoklubb.

"Ja, vi elsker". Berit Mæland deler et utvalg musikalske perler som med sine tekster og melodier er en del av vår nordiske kulturarv. Klassisk norsk og nordisk musikk.