Om Frisklivsentralen

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken er et kommunalt tilbud som skal hjelpe de med behov for å endre helseatferd knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har fokus på ressurser og mestring, ikke sykdom og diagnose. Personer kan bli henvist av helsepersonell eller kontakte frisklivssentralen på eget initiativ for oppfølging og veiledning knyttet til livsstil, eller deltagelse på et av våre tilbud.

Frisklivssentralen har som mål å:

  • Fremme fysisk og psykisk helse i befolkningen
  • Hjelpe personer med helsemessig gevinst av eller behov for støtte til å endre livsstil og helseatferd, primært knyttet til fysisk aktivitet, kosthold og tobakk.
  • Rette fokus mot ressurser, forebygging, motivasjon og mestring av egen helse
  • Utligne sosiale helseforskjeller

Hurum opprettet frisklivssentral i 2008, mens Røyken ble med i 2013. Frisklivssentralen er nå et interkommunalt samarbeid mellom Hurum og Røyken kommune. Den er opprettet etter anbefalinger fra Helsedirektoratet og i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune.

bluelogo