Kontakt oss

 

Hurum og Røyken

Frisklivsleder Gyri Skoglund

Tlf: 91189048

gyri.skoglund@hurum.kommune.no

 

________________

Hurum

Frisklivsveileder Nina Mikkelsen

Tlf: 902 71 940

nina.mikkelsen@hurum.kommune.no

 

Frisklivsveileder Kristine Klægstad Moen

Tlf: 90086360

Kristine.Klaegstad.Moen@

hurum.kommune.no

 

Prosjektmedarbeider Cathrine Brunsell

Tlf: 90086360

Cathrine.Brunsell@hurum.kommune.no

________________

Røyken

Frisklivsveileder Ellen Aure Skogedal

Tlf: 48262497

Ellen.Aure.Skogedal@royken.kommune.no


 

Frisklivsveileder Vegar Bueng

Tlf: 959 61 278

vegar.bueng@rkn.no

 

 

 

Vegar, Gyri, Ellen, Kristine og Nina Ansatte på Frisklivssentralen høsten 2018 (Cathrine Brunsell er ikke tilstede på bilde)