Kontakt oss

 

Hurum og Røyken

Frisklivsleder Gyri Skoglund

Tlf: 91189048

gyri.skoglund@hurum.kommune.no

 

________________

Hurum

Frisklivsveileder Nina Mikkelsen

Tlf: 902 71 940

nina.mikkelsen@hurum.kommune.no

 

Røyken

Frisklivsveileder Ellen Aure Skogedal

Tlf: 48262497

Ellen.Aure.Skogedal@royken.kommune.no


 

Frisklivsveileder Vegar Bueng

Tlf: 959 61 278

vegar.bueng@rkn.no

 

 

 

Vegar, Gyri, Ellen, Kristine og Nina Ansatte på Frisklivssentralen våren 2019 (Cathrine Brunsell er ikke tilstede på bilde)