KID

KID - Kurs i Depresjonsmestring

Kurs i depresjonsmestring er et kurs hvor man jobber for å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen. Kurset er for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte/deprimerte (fra lett til moderat). Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset.

10 samlinger, hver på 2,5 time.

KiB -Kurs i Belastningsmestring

Kurs i belastningsmestring er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemt eller opplever store belastninger over kort eller lang sikt. Kursdeltakerne får opplæring i kognitive modeller for å endre egen uhensiktsmessige tanker- og handlingsmønstre.

10 samlinger, med maks 15 deltagere.

kiD- og KiB kurs blir ledet av godkjente kursholdere.

Psykisk helse i Røyken (psykosialt tema) arrangerer disse kursene, men Frisklivssentralen kan videreformidle kontakt. Ta kontakt med oss i frisklivssentralen, eller med psykisk helse i Røyken for informasjon om deltagelse og oppstart av kurs.

Kontakt Psykisk Helse:

Psykisk helse Hurum:

Nordre Sætrevei 4

3475 Sætre

telefon 32 79 71 00

 

Psykisk helse Røyken:

Postboks 35

3471 Slemmestad

telefon 31 29 26 00 (man-ons)

 

Se også Mental Helse, Rådet for Psykisk Helse eller ring Hjelpetelefonen 116 123