LIVSLYST kurs

Kursets mål og innhold:

Livslyst kurs er et kurs hvor målet er å gi deltagerne noen verktøy og metoder til hvordan du kan snu fokus fra bekymring og stress til lisvlyst og motivasjon. Det legges opp til å få kjennskap til hvordan tanker påvirker følelser og handlinger. Kurset går over 5 ganger og holdes i samarbeid med Frisklivstilbudet i Asker.

Tid og sted:

Kurset går over 5 tirsdager fra kl. 12.30-14.30, oppstart 28.08.18. De andre kursdatoene er 04.09, 11.09, 18.09 og 25.09.

Kurset holdes på innbyggertorget i Heggedal.

Kostnader:

Kr. 200 - betales ved kursstart

 

Påmelding:

Påmelding gjøres på mail eller telefon til kurslederne.

 

 

 

 

Kursledere

 

Ingrid Berg Storruste

Mail: ingrid.berge.storruste@asker.kommune.no

Tlf: 48 10 37 64

 

Nina Mikkelsen

Mail: nina.mikkelsen@hurum.kommune.no

Tlf: 90271940