Mestringskurs for personer med hjertesykdom

 

Har du behov for mer kunnskap og veiledning for å håndtere din hjertesykdom og helseforandringer?

 

Trenger du støtte og hjelp til å endre levevaner?

 

Har dine pårørende behov for veiledning og mer kunnskap?

 

Kurset er for:                            

Deg som nylig har fått hjertesykdom eller har hatt nye hjertehendelser.

Det er også for deg som har vært hjertesyk over tid, men føler behov for mer veiledning og økt kunnskap for å mestre hverdagen best mulig.

For å delta på kurset må du kunne delta på lett/moderat fysisk aktivitet inne og ute, samt være selvstendig i gruppeaktivitet.


Om kurset:

Hovedmålet med kurset er å bidra til at du som har fått hjertesykdom opplever økt mestring og kontroll over egen helse.

TEMAER:

* Fysisk aktivitet

* Kosthold

* Sykdomslære og medisiner

* Å leve med hjertesykdom

* Pårørende

* LHL likemenn og lokale tilbud


Kursets rammer og innhold:

Oppstart:

Mandag 16. september fra kl.11.30-15.00

Kurset går over 4 ganger (mandager) og varer fra kl.11.30-15.00 hver gang. Datoene er: 16.9, 23.9,7.10 og 14.10 (merk høstferie i uke 40)

Sted: Festsalen, Røykenbadet. Bassengveien 1, 3440 Røyken.

Praktisk info:

Vi kommer til å ha fysisk aktivitet inne eller ute hver gang, så ta med klær etter vær og drikkeflaske! Nærmere informasjon vil bli gitt foran hver kursdag!

Det vil bli enkel servering.

Kurset er gratis!


Påmelding:

Ta kontakt med oss om du vil vite mer eller er interessert i å delta:

Ellen Aure Skogedal

Frisklivsveileder/spesialist i hjerte- og lungefysioterapi

Tlf: 48262497

 

Gyri Skoglund

Frisklivsveileder/ spesialfysioterapeut

Tlf: 91189048