Mestringskurs for personer med lungesykdom

 

Kurset er for:                            

Deg som nylig har fått lungesykdom eller har hatt nye hendelser eller innleggelse.

Det er også for deg som har vært lungesyk over tid, men føler behov for mer veiledning og økt kunnskap for å mestre hverdagen best mulig.

For å delta på kurset må du kunne delta på lett/moderat fysisk aktivitet inne og ute, samt være selvstendig i gruppeaktivitet.

 

Om kurset:

Hovedmålet med kurset er å bidra til at du som har fått lungesykdom opplever  økt mestring og kontroll over egen helse.

TEMAER:

* Fysisk aktivitet/trening

* Kosthold

* Sykdomslære og medisiner

* Å leve med lungesykdom

* Pårørende

* LHL likemenn og lokale tilbud

* Pusteteknikk og anfallsmestring

* Slimmobilisering

 

Kursets rammer og innhold:

Oppstart:

 

Kurset går over 4 ganger (onsdager) og varer fra kl.12.00-15.00 hver gang, + en oppfølgingssamling i januar.

 

Sted: Teglen, Spikkestad.

Praktisk info:

Vi kommer til å ha fysisk aktivitet inne eller ute hver gang, så ta med klær etter vær og drikkeflaske! Nærmere informasjon vil bli gitt foran hver kursdag!

Det vil bli enkel servering.

Kurset er gratis!

Påmelding:

Ta kontakt med oss om du vil vite mer eller er interessert i å delta:

Ellen Aure Skogedal

Frisklivsveileder/spesialist i hjerte- og lungefysioterapi

Tlf: 48262497

 

Gyri Skoglund

Frisklivsveileder/spesialfysioterapeut

Tlf: 91189048