Fagdag for ansatte om hjerterehabilitering: "Sammen om Hjerter i Aktivitet"

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken inviterer til fagdag om oppfølging og trening av personer med hjertesykdom tirsdag 27. november 2018. Fagdagen arrangeres i samarbeid med Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ved LHL-sykehuset Gardermoen.

Målgruppen for fagdagen er helsepersonell i Hurum, Røyken og Asker kommune. Målgruppen er også ansatte i frisklivssentraler i regionen samt ansatte på sykehus og i spesialisthelsetjenesten som jobber med hjertepasienter. Det vil åpnes for deltagelse fra andre dersom det er ledige plasser.

Påmelding gjøres på ressurssenteret sine hjemmesider: hjerterehab.no. Her finner du også program for dagen!

Påmeldingsfrist: 20.11.18.

Mange hjertepasienter har behov for veiledning og oppfølging i tiden etter en hjertehendelse. Noen får tilbud om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, mens mange må komme i gang med trening på egenhånd. Hjerterehabilitering er et godt dokumentert behandlingstilbud, og alle bør få tilbud om dette. Mye av dette kan og bør foregå i kommunene, både før, etter eller i stedet for et rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten.

Målet med denne fagdagen er kompetanseheving på temaer knyttet til oppfølging og trening av personer med hjertesykdom, og nettverksbygging mellom ulike aktører som er involvert i oppfølging av denne målgruppen. Dette kan bidra til at hjertepasienter få en bedre oppfølging i kommunene.

15.10.2018 23.26