Frisklivssentralen i vinterferien

Frisklivssentralens grupper som har navn som  starter med "Friskliv" vil ha pause i vinterferien (uke 9).

De andre gruppene vil bli avholdt som vanlig.

Dersom deltagerne på utegruppene allikevel ønsker å møtes må de gjerne gjøre dette på eget initiativ.

19.02.2015 10.02