Høstens timeplan er klar :-)

Høstens timeplan er klar :-)

Da er Frisklivssentralens timeplan fra høsten av klar. Den ligger ute på våre hjemmesider under info.

13.08.2014 16.35