Verdens tobakksfrie dag lørdag 31. mai

Verdens tobakksfrie dag lørdag 31. mai

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

Frisklivssentralen i Hurum og Røyken har tilbud om hjelp til røyke- og snusslutt både individuelt og i grupper. Frisklivssentralen markerer Verdens tobakksfrie dag, 31. mai, med å tilby kommunens innbyggere et snus- og røykesluttkurs ved behov.  Ta kontakt med oss for å avtale en samtale om hvordan vi kan støtte deg hvis du ønsker å slutte med røyk eller snus ved å ringe Kjersti på nr. 416 47 332 eller Nina på nr. 902 71 940 eller benytte websiden.

Røykeloven 10 år

1. juni er det ti år siden innføringen av røykfrie serveringssteder, den såkalte røykeloven. I denne tiårsperioden er andelen som røyker daglig nesten halvert – fra 27 til 15 prosent.

Nedgangen i røyking i Norge de siste ti årene er formidabel, og det er grunn til å tro at røykeloven har bidratt til dette. Det er svært gledelig at den nedadgående trenden i røyking ser ut til å fortsette, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Til sommeren nås enda en milepæl i det tobakksforebyggende arbeidet. Fra 1. juli blir skoler og barnehager tobakksfrie. Les mer på Helsedirektoratet sine sider.

27.05.2014 16.15