Viktig informasjon angående timeplanen- friskliv basseng!

Viktig informasjon angående timeplanen- friskliv basseng!

Det er nok en liten endring på bassengtidene våre, vi beklager at det har vært litt frem og tilbake! Gjeldende tid for friskliv basseng er: Torsdager fra kl. 12.30-13.30. Ta gjerne kontakt med oss hvis det er uklarheter eller spørsmål!

04.09.2017 11.23